PAJÈS


Pajès | Latibonit | Nati | Ayiti

Men Kèk foto vizit, nan jaden Pajès, sitiye nan zòn Flèv Latibonit, an Ayiti.

Latè a pa pou vann. An nou pwoteje li. An nou ede l vin pi bèl, pou tout abitan peyi d Ayiti, ka viv de prodikyon nasyonal. Latè a pa pou vann. Rebwazman ak pwoteksyon anviwònman, nou kapab! Se zafè tout moun. Pou yon Ayiti pi djanm, pou jenerasyon k ap vini yo. Ayiti Boyo Kiskeya, nou tout nou la !!!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s